Pages

Petra Jordan

Petra Jordan Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Petra Jordan Slideshow Slideshow to Petra. Stunning free travel slideshows on TripAdvisor.

Kembara kami Ke Petra Jordan bersama Safirgotravel.com - Episode 1, Bandar Petra yang berdekatan dengan Petra Valley, di tertegaknya Empayar Agong berusia ribuan tahun. Kami menjejak laluan para Ambiya seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Salleh dan sebagainya sebelum mereka ke Syam atau Syria sekarang ini. Disini juga tempat perhentian para pedagang Arab Jahiliah ribuan tahun dahulu, kafilah2 mereka berhenti beristirehat disini sebelum meneruskan perjalan ke Syam.


Powered by TripAdvisor

No comments:

Post a Comment